Samostalnost Hrvatske redakcije ORF-a

Hrvatska društva su masivno i zajedno reagirala na nominiranje ne-hrvatice za peljačicu Narodnosne redakcije. Pozicija je jur dugo vrime perzonalna unija s peljačem Hrvatske redakcije, a naraslo je odilenje iz Hrvatske redakcije kroz zadnjih 40 ljet. 

100 ljet Gradišće i njegove narodne grupe

100 ljet Gradišće i njegove narodne grupe

Šund naš svagdašnji u Vulkaprodrštofu

Gostovanje u Vulkaprodrštofu

galerija

priredbe