Košić - jezična inicijativa

Kosic2008 1 Smisao KOŠIĆA je, da se dica otpodne po podučavanju sastanu i se pod nadzorom odgojitelja/ice po hrvatsku igraju i zabavljaju. Tako se vježbaju hrvatski jezik i razgovaraju, ča u već ki obitelji doma već nije slučaj.

Po modelu "Witaj", koga je časna predsjednica Zlatka Gieler vidila i doživila kod Sorbov u Nimškoj, izdjelala je model "KOŠIĆ" za naše škole i naše okolnosti ovde u Gradišću. Pri ovom projektu je sva ljeta bio glavni koordinator dr. Valentin Grandić, bivši blagajnik HKD-a.

U školskom ljetu 2000./01. krenulo je ovo otpodnevno hrvatsko podvaranje dice osnovnih škol u 9 seli s 195 dice i 19 pedagogov.

Do ljeta 2010. - jubilarno 10. ljeto - poiskalo je 1071 dite KOŠIĆE u Stinjaki, Borti, Čajti, Željeznu, Trajštofu, Uzlopu, Klimpuhu, Novom Selu, Bijelom Selu, Pervana, Filežu, Gerištofu, Velikom Borištofu, Malom Borištofu, Šuševu, Frakanavi, Dolnjoj Pulji i u Mjenovi. Kosic2008_2

Mnogobrojni hrvatski ogojitelji iz naših sel, ali posebno čuda pedagogov iz hrvatskih sel u Madjarskoj, trudilo se je za dobrobit dice i održavanje hrvatskoga jezika. Posebna hvala svim direktoricam i direktorom osnovnih škol na podupiranju i suradnji!

Kosic2004_mjenovo

Organizacija KOŠIĆA se uvijek dalje razvije, tako da su od jeseni 2009. ljeta upletene i općine u financiranju projekta. Zato hvalimo općinam Filež, Veliki Borištof i Frakanava - Dolnja Pulja i njevim načelnikom, da vidu veliku vridnost ovoga podupiranja za budućnost naše dice.

 

tecaji22 01

galerija

priredbe

 

biblioteka