O nami

O drustvu slike

Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću sa sjedišćem u Željeznu je demokratski organizirano i ima svoje seoske organizacije po cijelom Gradišću.

Hrvatskoga kulturnoga društva zadaće su
njegovanje narodnoga dobra, čuvanje identiteta Gradišćanskih Hrvatov,
njihovoga jezika i bogate kulture.

Društvo je nadstranačko i ima oko 3.500 člani. Danas je djelatnost HKD tako šarolika i mnogostrana kot i svakidanji žitak pripadnikov narodne grupe. Visoka mobilizacija jako otežava dosljedno gajenje jezika i kulture, a dominancija državnih jezikov u mediji ga riva na rub društva.

Gradišćanski Hrvati doživljavaju novu samosvist. Dokle su neki u prošli desetljeći samo pasivno živili svoj identitet se sada sve već zalažu, da se njeva dica i unuki nauču hrvatski jezik.

Otvaranje državnih granic u prošli ljeti i novi politički vjetar daju Gradišćanskim Hrvatom nove šanse. Po proširenju EU ima i nekoliko kotrigov sa slavskim jezikom. S tim raste ekonomska, kot i društvena važnost poznavanja slavskih jezikov – kot je to i hrvatski jezik. Skorim pristupom Hrvatske u Europsku Uniju će znanje hrvatskoga jezika i hrvatske kulture biti još važnije za Gradišćance.

 

tecaji22 01

galerija

priredbe

 

biblioteka