Sastanki zbog reforme zakonov (Neos, Zeleni)

Bernard Sadovnik, Niki Scherak, Matthias Strolz, Pavel Rodt, Matthias Wagner, Josef Hollos Aktualni predsjednik Savjeta za narodnu grupu koruških Slovencev, načelnik Bernard Sadovnik (EL), organizira sastanake zastupnikov Savjetov s frakcijami u parlamentu. 4. 4. 2017. bili su sastanki sa Zeleni i Neos.

Glavne teme ovih sastankov su reforma naobrazbe, ka se momentano pregleda, i planirana novela zakona za podupiranje štampe.

Predsjednika HKD-a, ddr.a Stanka Horvatha, ki je momentano potpredsjednik Savjeta za narodnu grupu Gradišćankih Hrvatov, zastupao je sekretar i član Savjeta Matthias Wagner.

Goruća tema svih manjin je školstvo izvan autohtonoga naselja narodne grupe odnosno osiguranje dosadašnih inicijativov na ovom sektoru, kot na primjer Komensky-škola Čehov i Slovakov u Beču.

Važna tema za koruške Slovence i Gradišćanske Hrvate je osiguranje novin na slovenskom i gradišćanskohrvatskom jeziku. Morali bi se u toku diskutirane novele zakona za podupiranje štampe na neki način rezervirati sredstva za novine autohtonih manjin. Nije moguće da novine, čije štiteljstvo je ograničeno na pripadnike manjine, konkuriraju s drugi mediji za sredstva.

tecaji22 01

galerija

priredbe

 

biblioteka