Regije i sela

Organizacija HKDa je prilagodjena na gradišćansku situaciju i tako pomaže djelovanju na seoskoj, regionalnoj kot i na nadregionalnoj razini.

U dvojezični seli se člani organiziraju u seoski odbori - ima ih 29. Ti odbori odlučuju o aktiviteti svojega sela i su najbliži kontakt društva s bazom Gradišćanskih Hrvatov. Ovi mjesni odbori se u svojoj pokrajini redovito sastaju. HKD djeluje u svi tri pokrajina Gradišća, naime sjever, sredina i jug. Značaj pokrajinskoga identiteta HKD se vidi i u tom, da polag društvenih pravil pojedini potpredsjedniki moraju  biti iz različnih regijov. Regije imaju svoje sekretare/ice, ki/ke dan za danom organizaruju i rješavuju  probleme u pojedini seli. Još i generalne sjednice se održavaju u svakom ljetu u drugoj regiji.

HKD broji oko  3500 članov i zato je najveća – a ne samo najstarja organizacija kod Gradišćanskih Hrvatov. Sjedišće društva je u Željeznu, u Dr. Lovre Karall ulici 23. A 2003. ljeta se ostvarila dugoljetna želja HKD-a, biti zastupano s uredom i u južnom Gradišću, naime u Borti. S tim je laglje svakomu Hrvatu na jugu poslužiti se društvenimi strukturami i mogućnosti na centralnom mjestu (službene ure - vidi pod Kontakt).

kotar Niuzalj
općina/selonimško ime
Gijeca Kittsee
Novo Selo Neudorf
Bijelo Selo Pama
Pandrof Parndorf

kotar Željezno-okolica
općina/selonimško ime
Celindof Zillingtal
Cindrof Siegendorf
Cogrštof Zagersdrof
Klimpuh Klingenbach
Prodrštof Wulkaprodersdorf
Štikapron Steinbrunn
Trajštof Trausdorf
Uzlop Oslip
Vorištan Hornstein

kotar Matrštof
općina/selonimško ime
Cikleš Sigleß
Otava Antau
Pajngrt Baumgarten
Rasporak Draßburg
kotar Gornja Pulja
općinaselonimško ime
Bajngrob Bajngrob Weingraben
Filež Filež Nikitsch
  Gerištof Kroatisch Geresdorf
  Mjenovo Kroatisch Minihof
Frakanava/ Dolnja Pulja Dolnja Pulja Unterpullendorf
  Frakanava Frankenau
  Mučindrof Großmutschen
  Pervane Kleinmutschen
Kalištrof Kalištrof Kaisersdorf
Veliki Borištof Veliki Borištof Großwarasdorf
  Longitolj Langental
  Mali Borištof Kleinwarasdorf
  Šuševo Nebersdorf

kotar Borta
općinaselonimško ime
Rotenturm Hrvatski Cikljin Spitzzicken
Čajta Čajta Schachendorf
  Vincjet Dürnbach
Čemba Čemba Schandorf
Bandol Bandol Weiden bei Rechnitz
  Bošnjakov Brig Unterpodgoria
  Klučarevci Allersdorf
  Marof Mönchmeierhof
  Podgorje Oberpodgoria
  Poljanci Podler
  Rorigljin Rauhriegel
  Rupišće Rumpersdorf
  Sabara Zuberbach
  Širokani Allersgraben

kotar Novi Grad
općinaselonimško ime
Heiligenbrunn Žamar Reinersdorf
Nova Gora   Neuberg
Pinkovac   Güttenbach
Stinjački Vrh   Hackerberg
Stinjaki   Stinatz
Tobaj Hrvatska Čenča Kroatisch Tschantschendorf
Veliki Medveš   Großmürbisch
Žarnovica   Heugraben

tecaji22 01

galerija

priredbe

 

biblioteka